Projekt strategiczny dla hurtowni leków weterynaryjnych - obszar sprzedaży i logistyki

  • Diagnoza (tzw. inwentaryzacja) stanu obecnego 
  • Działania rozwojowe i operacyjne, których celem była maksymalizacja zysku w ciągu 9 miesięcy 
  • Stworzenie i prowadzenie nowego centrum kompetencji wiedzy o sprzedaży, kliencie i logistyce 
  • Zbudowanie struktur HR i ciągłe monitorowanie
  • Wypracowanie ścieżek postępowania, przygotowanie map rozwoju (wewnętrznie: pracownicy, zewnętrznie: klienci) 
  • Zdefiniowanie komunikacji między działami w firmie, przegląd kierowniczy i zmiany odpowiedzialności personalnych
  • Budżet – współtworzenie i nadzór nad realizacją poprzez aktywny udział w codziennej pracy firmy
  • Osiągnęliśmy 2% wzrost marży Działu Weterynaria za pomocą działań sprzedażowych oraz dwóch Projektów: kategoryzacji Klientów i Usług, oraz Projektu Usprawnień Logistycznych
  • Nasze działania spowodowały, że Dział osiągnął znacznie wyższy zysk netto
Klienthurtownia produktów leczniczych
Działania optymalizacja, zarządzanie zmianą
Kluczowe zmianyprzygotowanie strategii i budżetu