Nasza oferta

Mentoring/ doradztwo/nadzór zarządczy – tzw. interim management

Indywidualna i grupowa praca z lekarzami weterynarii, menedżerami i kadrą kierowniczą w zakresie zarządzania firmą i procesami. Wspólnie z właścicielami i zespołem opracowujemy i wdrażamy aktualną strategię opartą na zasobach ludzkich i analizie finansowej działalności. Badamy 20 kluczowych wskaźników efektywności biznesowej praktyki weterynaryjnej.

Audyty operacyjne placówek weterynaryjnych

 • Diagnoza aktualnej sytuacji
 • Przegląd dokumentacji
 • Uczestnictwo w codziennej pracy zakładu leczniczego dla zwierząt
 • Wnioski – rekomendacje – pisemny raport
 • Rekomendacje i plan rozwoju
 • Działania następcze i rewizyty

Audyty operacyjne placówek weterynaryjnych

 • Diagnoza aktualnej sytuacji
 • Przegląd dokumentacji
 • Uczestnictwo w codziennej pracy zakładu leczniczego dla zwierząt
 • Wnioski – rekomendacje – pisemny raport
 • Rekomendacje i plan rozwoju
 • Działania następcze i rewizyty

Audyt generalny działalności

Przeprowadzamy we własnej metodologii mystery friend, także w kontekście wewnętrznych procedur i deklarowanych standardów praktyki

 • Cel: Diagnoza jakości zastanego systemu, wskazanie obszarów do zmiany (jakościowej, personalnej, koncepcyjnej) pracowników i jednostek drabiny firmowej
 • Efekt: Obiektywny raport w odniesieniu do każdej z jednostek (pracowniczych i komórek zarządzania).
 • Punktem odniesienia jest nowy pułap jakości
 • Potrzeby: Dostęp do wewnętrznych danych (sprzedażowych, kadrowych, marketingowych)

Warsztaty i szkolenia - stacjonarne w placówce, stacjonarne wyjazdowe

Proponujemy autorską ścieżkę szkoleniową składającą się z 8 modułów tematycznych. Zachęcamy do wzięcia udziału w całym programie szkoleniowym, ale zapraszamy też do wyboru konkretnych tematów. Chętnie pomożemy we właściwej decyzji!

 • Prowadzenie działalności a sukces przedsiębiorstwa
 • Jak zarabiać na weterynarii?
 • Zarządzanie w biznesie weterynaryjnym (zasoby, planowanie, wnioskowanie)
 • Zarządzanie logistyką, lekami, produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w placówce weterynaryjnej
 • Komunikacja przedsprzedażowa, sprzedażowa i posprzedażna
 • Kreowanie marki własnej i marki firmy w zmiennej rzeczywistości
 • Nowoczesne techniki marketingowe i usprawnienie sprzedaży produktów i usług
 • Jak mówić, by nas słuchano i rozumiano – z elementami emisji głosu

Szkolenia dla młodych wet-przedsiębiorców

Przedstawiamy autorski program szkoleniowy dla rozpoczynających działalność komercyjną. Także dla tych, którzy czują się „młodzi w biznesie”

 • Skąd się biorą pieniądze w praktyce weterynaryjnej?
 • Rola i sens biznesplanu i myślenia projektowego
 • Mierniki efektywności biznesu weterynaryjnego
 • Kształtowanie wizerunku osobistego i identyfikacji firmowej
 • Kontakt z klientem. Interakcja w biznesie weterynaryjnym.

Wykłady o tematyce biznesowej dla działalności weterynaryjnych

Wykłady o tematyce biznesowej dla działalności weterynaryjnych
Publikacje i treści marketingowe na temat Twojej placówki
Konsultacje – stacjonarne i online